Skriv ut

Enkel att påföra - Spara på Arbets- & Material Kostnader

Painter

EonCoat, är ett två komponents system som påförs med en 2-komponents spruta. Blandingsförhållande 1:1. Påför med en enkel flerkompoinents sprututrustning. Processen kräver ingen speciell värmeutrustning eller andra apparater.  

Arbetskraften står för ca 60-80% av målningsjobben. Den enkla appliceringsprocessen med EonCoats korrosions-, nötnings-, och värmeresistenta coating minskar arbetskraftskostnaden samtdigt som den ger en bättre kvalitativ skyddsbarriär.


Förbehandla Ytan Snabbare

I motsats till de flesta färgsystem kräver inte EonCoat någon arbetskraftsintensiv förbehandling. Om underlaget är stål som blästrats till Sa2, behöver ytan inte blästras om till Sa 2½ eller bättre eftersom en lätt oxidering på ytan förbättrar den kemiska reaktionen. 

 

För Järn och Stål behöver vår coating bara en Sa2 eller NACE 5 (vattenblästring) som förbehandling. EonCoats keramer är perfekt för vattenblästring då det resulterande "flash rost" utgör ett idealiskt lager av oxider för EonCoats legerande reaktion. 

För betong och murverk är NACE 6 tillräckligt.

Primer är onödig för alla underlag utom plaster så arbetet kan utföras snabbare och till lägre kostnad.

 

Inga VOC's, Ingen Lukt, Använd Var Som Helst När Som Helst

Painter

Den kemiska processen är anledningen till att EonCoat inte behöver några lösningsmedel. Det går snabbt att få jobbet gjort utan att ge avkall på kvalitet och samtidigt möta alla miljömässiga krav.

Måla i byggnader och andra strukturer samtidigt som andra än målarna är närvarande  eftersom det inte blir någon störande lukt eller skadliga luftföroreningar.

Eftersom den kan appliceras på kalla eller varma ytor från 2°C till över 90°C kan påföras utan att behöva vänta på att underlaget värms upp eller kyls ner vilket spar tid och arbetskostnader.