Brandresistens

Flamspridning Rating Noll 
 

EonCoat har en flamspridning rating på noll. Eftersom EonCoat är helt oorganiskt, kommer den inte att brinna. Och om en EonCoat behandlad yta exponeras direkt för låga kommer det inte att brinna om inte om underlaget bakom EonCoat antänds värme. Ledande korrosionsbeständiga beläggningar - av vilka många är organiska - kan inte erbjuda någon sådan nivå av brandspridnings skydd.

 

 

Direct Flame Test

 

 

 

Joomla Template: from JoomlaShack