Kemikalier

 

Chemical Resistant Barrier

EonCoat är en mycket effektiv barriär mot kemikalier som i annat fall skadar stål. Vid exponering mot kemikalier på bassidan av pH-skalan uppvisar EonCoat väldigt låg reaktivitet. Exponering most kemikalier i pH-området 6 - 12 visar oftast ingen reaktion alls. När EonCoat utsätts för syror med pH är också påverkan mycket låg. Bara långvarig exponering mot syror med pH lägre än 2 (saltsyra, svavelsyra, ättiksyra) orsakar signifikant skada på beläggningen. Effekten från så starka syror på EonCoat kan förhindras genom genom användning av en lämplig polysiloxan topcoat eller sealer.    

Kemisk Resistens Bekräftad i Test

Ett testprotokoll utfärdades som inkluderade stålplåtar i storlek  2” x 2” och 1/8” tjocka.  Varje testplåt var nedsänkt i kemikalien i 5 dagar, som visas i nedanstående matris. Efter 5 dagars dränkning togs plattorna upp och beläggningens nedbrytning undersöktes.  

 

Motsvarande resultat för varje kemikalie var som följer:

Kemikalieresistens Test Resultat  
Nedsänkningsmedia Resistens Resultat
Xylene Excellent
Phenol Excellent
Methanol Excellent
IPA (Isopropyl Alcohol) Excellent
25% Salt Solution Excellent
37.5% Salt Solution Excellent
Concentrated Sulfuric Acid God
50% NaOH Solution Dålig
Joomla Template: by JoomlaShack