Tekniken bakom EonCoat

Järnfosfatlager

När EonCoat sprutas på kolstål konverterar syran i EonCoat det översta lagret stål till en inert järnmagnesiumfosfat så att stålet inte längre kan korrodera. Detta är det första skyddet som EonCoat skapar. När legeringen visas i ett elektronmikroskop syns legeringen med en tjocklek av 2 mikron. Klart synligt i elektronmikroskopet är den kemiska bindningen som är resultatet av att stålet kommit i kontakt med den patenterade syra formulan i EonCoat. Den skapade legeringen är ett permanent skydd mot korrosion.  

Keramiskt Lager

Det andra lager skydd som skapats av EonCoat består av ett 500 mikron tjockt keramiskt skydd som fungerar som fosfatreservoir som kontinuerligt re-fosfaterar stålet och försäkrar att legeringen förblir intakt. Detta keramiska lager är kemiskt bundet till järnfosfatlegeringen. Keramiken är väldigt hård och ger stark nötningsresistens och hög slagfasthet.

Test results visar:

Hårdhet: ASTM D3363 = 8-9H

Nörningsresistens/Wear Index: ASTM D4060 = 130 mg förlust, per 700 cycler, under 1kg belastning, >2000 nötande cycler per mil förlust. (1 mil = 25 mikron)

Slagmotstånd: ASTM D2794 = 15,8 - 18 Newton meter (140-160 inch pounds)

  

Kemisk laddning eliminerar gap och fosfaterar Stål. 

På grund av sin kemiska laddning dras EonCoat statiskt ner i dalarna på underlagets profil. Olikt traditionella coatings som sitter ovanpå profilen med luckor i dalarna där korrosion börjar, täcker EonCoat hela underlaget. Där finns inga luckor. Ett amorft legeringslager av järnfosfat skapas. Detta angränsande fosfatlager är skapat genom en kemisk reaktion med stål - EonCoat och stålet delar joner och EonCoat blir kemiskt en del av stålet. Där blir inga luckor och det finns inget sätt för korrosion att krypa under denna starka kovalenta bindning. Den molekylära bindningen skapas genom utbyte av elektronpar mellan atomerna i EonCoat och atomerna i stålet.

Due to its chemical charge, EonCoat is actually pulled down into the valleys of the substrate profile. Unlike traditional coatings that sit atop the profile with coverage gaps in the valleys where corrosion begins, EonCoat covers the entire substrate. There are no gaps. An amorphous alloy layer of iron phosphate forms. This contiguous phosphate layer is created through a chemical reaction with the steel–the EonCoat and the steel share ions and the EonCoat chemically becomes part of the steel. There are no coverage gaps. And there is no way for corrosion to get ‘underneath’ this stable covalent bond. The molecular bonds form through the sharing of electron pairs between the atoms in EonCoat and the atoms in the steel.

 

Där traditionella barriär coatings lämnar luckor i dalarna illustreras nedan:

shot_02_normalpaint

EonCoat skapar faktisk kontakt med stålet i dalarna på underlagets profil, drar ut joner från stålets ytlager, som reagerar kemsikt med den patenterade EonCoat formulan, som formerar delade kovalenta bindningar. Ett legerat lager bestående av järnmagnesiumfosfat bildas. Detta lager, klart synligt i detta förstorade fotografi, är ca 2 mikron tjockt:

Det legerade stålet kommer inte att korrodera

Traditionell barriär coatings fallerar för att de sitter som en presenning över stålet och när denna slits och fukt kommer in, korroderar stålet. Per definition, barriär coatings fallerar alltid för när en barriärbeläggning äventyras sprider sig korrosionen likt cancer.   

 

EonCoat is not a barrier coating.

EonCoat is self-healing. First, the coating forms a magnesium iron phosphate alloy layer with the steel. Then a ceramic topcoat forms over the alloy layer. The ceramic functions as a phosphate reservoir to continuously protect the alloy. If the ceramic is scratched or chipped it has no effect on the corrosion protection of the alloy. So the steel is still protected. And even if someone cuts a scribe line through the ceramic and through the magnesium iron phosphate alloy, the ceramic layer will leech phosphate to re-alloy the steel.

No barrier coating in the world provides this self-healing ability to re-alloy steel.

 

This short two and half minute video shows you just how the alloyed steel continues to be protected even if the ceramic coating is deliberately cut away:

 

Corrosion Resistant Coating Demonstration

Två-lagers Rostskydd: Demo Video

 

 <iframe width="600" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/OtcAvv5iNj0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Joomla Template: from JoomlaShack